Supervision/mentorskab

Birthe Møller

supervison og mentorskab hos Birthe Møller

Supervision


Supervision? Hvad er det?

Der findes flere forskellige uddannelser og dermed forskellige måder at arbejde med supervision på.

Supervision kan både handle om det rent faglige og også omhandle den personlige indsigt, men er IKKE terapi.
 

Supervision til frivillighedsorganisationer:

Jeg har mange års erfaring som fast supervisor hos Kolding Selvhjælp, der både er selvhjælpsorganisation og frivillighedsformidling

Jeg har også været supervisor både hos Aabenraa Selvhjælp, Kolding Krisecenter og HomeStart Kolding

Jeg har derfor stor erfaring i samarbejdet i organisationer, hvor der både er ansatte og frivillige


Min måde at supervisere på er målrettet det enkelte sted

Når man  lytter til andre menneskers livskriser og store problemer, kan man selv blive berørt af dette

Man kan komme i tvivl, om man nu gjorde det rigtige

Man kan mangle viden om normale krisereaktioner,     kommunikationsmønstre, incest, PTSD, psykiske sygdomme o.a.

Som frivillig kan man blive i tvivl om, hvornår man skal foreslå professionel hjælp i stedet


Min erfaring er, at det er vigtigt både som frivillig og som ansat

 • at få delt sine oplevelser
 • at se på egne ressourcer
 • at se på egne grænser
 • og det at sætte grænser
 • at føle sig set, hørt, respekteret som menneske
 • at føle sig set, hørt, respekteret som frivillig

OG det er meget vigtigt hele tiden at være opmærksom på fælles fodslag, når der både er ansatte og frivillige i samme organisation


Kollegial supervision

F.eks en personalegruppe eller en gruppe af frivillige, som så også erfaringsudveksler og giver gensidig support, hvor jeg er garanten for at trådene samles og resultatet bliver

 • fælles læring
 • fælles indsigt
 • gensidighed i samarbejdet


Individuel supervision

 • fagligt
 • personligt


Supervision som mentorskab

Jeg tilbyder mig som mentor til kommende selvstændige socialrådgivere, terapeuter og andre behandlere

Mentorskabet kan være helt fra de første spæde tanker opstår, hvor jeg kan støtte dig i, at du når ind til din egen formulering og ligeledes mærker, hvor du står, hvad du står for, ser dine ressourcer i øjnene og opbygger modet til at følge dit hjerte

Og fortsat sparring i din proces med at opbygge dit firma, hvordan du får udbudt din ydelse, fælder i forhold til bl.a. annoncering

Sparringen kan være enkelte afklarende samtaler eller et længere forløb, afhængig af, hvad du har brug for


Tavshedspligt er en selvfølge


Pris

Kontakt mig venligst for tilbud


Kontakt

Tlf 21 62 13 65

se øvrige kontaktoplysninger


Copyright © All Rights Reserved