DAT / Dialektisk Adfærds Terapi

Birthe Møller

DAT / Dialektisk Adfærds TerapiDialektisk Adfærds Terapi ( DAT / DBT)


 • Dialektisk i betydningen at se begge sider, at lære at finde balance i stedet for at se livet og verden meget sort-hvid / enten-eller.
 • bygger på kognitiv terapi, adfærdspsykologi og zen-buddhisme (mindfulness)
 • en terapetisk metode udviklet til mennesker med borderline personlighedsforstyrrelse
 • indebærer færdighedstræning i gruppe samt individuel terapi
 • er udviklet af Marsha Linehan, USABorderline


er en personlighedsforstyrrelse, som viser sig ved, at

 • personen er meget enten-eller tænkende
 • meget impulsiv
 • meget lavt selvværd
 • tomhedsfølelse
 • vanskeligheder ved at regulere følelser, dvs. at følelserne ofte helt tager over
 • vanskeligheder i relationer, dvs. ofte skiftende venskaber, partnere, arbejdsforhold, uddannelsesforløb
 • vanskeligheder ved at holde ud i nuet, men i stedet for enten optaget af begivenheder i fortiden eller angst for fremtiden
 • ofte selvmordstanker, eller tanker om selvskade


Behandlingen

er selvsagt meget omfattende, og foregår i psykiatrisk regi.

Færdighedstræningen omfatter:

 • opmærksomhedsfærdigheder, herunder mindfulness
 • følelsesreguleringsfærdigheder
 • relationsfærdigheder
 • holde-ud-færdigheder


2007 til 2014 arbejdede jeg i lokalpsykiatrien i Haderslev arbejdet med Dialektisk Adfærdsterapi med mennesker med Emotionel Ustabil Personlighedsstruktur, kaldet borderline.


Jeg tilbyder

 • hvis du genkender noget af ovenstående i dig selv i mildere grad, så du ikke har behov for psykiatrisk behandling, kan du i et terapi forløb hos mig lære at arbejde med disse færdigheder .
 • samtaler med pårørende til mennesker med borderline, evt. hele familien inkl. den, der har borderline med henblik på større forståelse, større gensidig respekt, bedre samarbejde i familien, så der blive "bedre plads" til den enkelte
 • undervisning om ovenstående i pårørendeorganisationer, patientorganisationer, til faggrupper / personalegrupper, der ønsker mere viden


Tavshedspligt er en selvfølge.


Pris

Kontakt mig vedrørende aktuelle priser.


NYHED

Jeg er medejer af dat-kompagniet, hvor vi uddanner i dialektisk adfærds terapi.


Læs mere på www.dat-kompagniet.dk


FAMILIEBÅND

Kursusforløb 12-15 gange for pårørende til mennesker, der er i DAT.

Kan udbydes via patientorganisationer, kommuner mv.

Læs mere på DAT-kompagniets hjemmeside.Kontakt


Tlf 21 62 13 65


se øvrige kontaktoplysninger
Copyright © All Rights Reserved