Samtaleterapi

Birthe Møller

Terapi (individuel eller par) hos Birthe Møller

Samtaleterapi - individuel eller par


 • stress
 • konflikter
 • angst
 • tab, f eks dødsfald, sygdom, skilsmisse
 • usikkerhed
 • utilstrækkelighedSamtaleterapi

 • når livet gør ondt eller volder besvær
 • når du ønsker at forstå dig selv bedre
 • når du ønsker at ændre på uhensigtsmæssige mønstre i dit liv
 • når du ikke kan overskue nutiden eller fremtiden
 • når du ønsker personlig udvikling
 • når du ønsker coaching i forbindelse med beslutninger
 • når du er i en krise
 • når du har traumer fra opvæksten, der stadig spiller ind i nutiden, f. eks. seksuelle krænkelser
 • når parforholdet knager


Hvordan foregår terapien?

Du fortæller, hvad du gerne vil have hjæp til.


Jeg lytter og stiller uddybende spørgsmål, så det bliver tydeligt, hvad det er, du ønsker at få ud af at komme i terapi.


Sammen arbejder vi hen imod dette mål. Måske er en enkelt samtale tilstrækkeligt til at du finder afklaring, måske mærker du, at du har brug for et forløb.

Selve terapien kan udover samtalen også være stolearbejde, hvor forskellige dele af dig selv er i dialog, eller du er i dialog med en person, du har et kompliceret forhold til.


I terapien kan vi efter behov og interesse inddrage drømme, tegneterapi, ligesom mine forskellige måder at arbejde terapeutisk på supplerer hinanden.


Terapien kan være

 • følelsesforløsende
 • afklarende
 • indsigtsgivende
 • tankevækkende
 • udviklende


Erfaringsgrundlag

Over 35 år som socialrådgiver, heraf de sidste 20 år også som psykoterapeut har givet mig en meget bred viden og erfaring.


Det er derfor umuligt at beskrive en "typisk terapi", men til gengæld let at møde dig, netop som den  DU er, med det, du er optaget af at ændre på i dit liv.


Ring eller skriv gerne til mig for at høre, om jeg har erfaring med de problematikker, du har brug for hjælp til.


Pris

Kontakt mig vedrørende aktuelle priser


Tavshedspligt er en selvfølgeKontakt


Tlf 21 62 13 65


se øvrige kontaktoplysninger

Copyright © All Rights Reserved